Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe

Szeroki zakres specjalizacji

O nas

LANG SYSTEMS oferuje szerokiej bazie klientów usługi związane z tłumaczeniami. Wykonujemy przede wszystkim tłumaczenia z języka polskiego na angielski i odwrotnie, ale w naszej ofercie znajdują się również inne języki: niemiecki, francuski, rosyjski i wiele innych.

Naszymi zleceniodawcami są osoby prywatne, firmy i duże korporacje.

Czytaj więcej

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe to dokumenty wykonywane na zlecenie osób prywatnych, oraz urzędów państwowych. Waga tłumaczenia przysięgłego (uwierzytelnionego) jest identyczna z wagą oryginału dokumentu.

Godność i status tłumacza przysięgłego jest najwyższym statusem zawodowym osoby podejmującej się tłumaczenia, i jest podobne do statusu Notariusza.

Tłumaczenie przysięgłe jest respektowane przez sądy, urzędy oraz inne instytucje publiczne. Przekład dokonywany przez tłumacza przysięgłego jest uwierzytelniany poprzez przyłożenie na nim okrągłej pieczęci z Godłem Państwowym. Pieczęć, którą tłumacz przysięgły dokonuje uwierzytelnienia została wydana mu na wniosek Ministra Sprawiedliwości przez Mennicę Państwową.

Tłumacz przysięgły musi otrzymać nominację od Ministra Sprawiedliwości. W chwili jej otrzymania staje się osobą zaufania publicznego, na której spoczywają obowiązki wynikające z ochrony i poszanowania prawa. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO (Dz. U. Nr 273, poz. 2702). Więcej informacji na temat tłumaczeń przysięgłych mogą Państwo uzyskać na stronach Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych (www.tepis.org.pl).

Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych

 • Jedna strona tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków ze spacjami według wskazań edytora tekstu.
 • Cena wykonanego tłumaczenia uzależniona jest od ilości znaków w przetłumaczonym tekście i dlatego ustalana jest dopiero po wykonaniu tłumaczenia.
 • Każda rozpoczęta strona (powyżej 1125 znaków) jest przy wycenie tłumaczenia liczona jako strona pełna.
 • Uwierzytelnienie przetłumaczonego już tekstu wiąże się z kosztem 50% kwoty jaką Klient zapłaciłby za całość tłumaczenia z uwierzytelnieniem.
 • Dokumenty, które zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego opatrzone są pieczęcią, dlatego też mogą zostać przekazane Klientowi tylko w formie wydruku (nie elektronicznej) za pośrednictwem poczty kurierskiej, zwykłej lub podczas odbioru osobistego.
 • Każde tłumaczenie przysięgłe zawiera następujące elementy: datę, numer repertorium, pieczęć wskazującą na jego oryginalność.
UWAGA!

Dokumenty przeznaczone do przekładu przysięgłego powinny zostać dostarczone tłumaczowi w oryginale. W przypadku dostarczenia kopii lub skanu tłumacz jest zobowiązany do adnotacji, iż dokonany przekład został zrobiony na podstawie kopii dokumentu.

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe takich dokumentów jak:

 • świadectwa
 • dyplomy
 • wpisy do rejestrów
 • statuty, autoryzacje
 • akty prawne
 • pełnomocnictwa
 • umowy i inne
| e-mail: tlumacz@langsystems.pl| tel. +48 506 053 065 | +48 77 483 47 29
Szkoła Języków Obcych LANG